TSR ya da diğer adıyla Wizard of the Coast firmasının en beğendiğim ve oynarken en zevk aldığım kumpanya evreni olan Planescape hakkında Lore ayarında bilgiler vermeye karar verdim ve ilk olarak Sigil şehrinin tüm idari yönetiminde ve/veya altyapısında yer alan FACTION yani gruplardan bahsederek başlayacağım.

Planescape (Planes ve Landscape kelimelerinin birleşimi, hani olur da merak edenler için) kumpanyasını oynarken illa da bir Faction yani bir gruba bağlı olmanız gerekmiyor; fakat olursa enteresan ve eğlenceli oyunların oynanabileceği de garantidir.

Diğer bir enteresan bilgi de D&D kumpanyalarının FRP oyunlarında monopoli olacağı düşüncesiydi. Nasıl yani diye soracak olursanız; Dark Sun, Forgotten Realms, Birthright, Dragonlance vb dünyalar varken ve bu dünyalar hakkında baya da ürün çıkarken, White Wolf firması World of Darkness türünü kucağımıza atıverdi. Bir kere hiçbir zaman olmayı, oynatmayı düşünmediğiniz canavarları veya karakterleri oynatabiliyordunuz. Ya Demon: Fallen diye bir oyun var Allah Aşkına yani! Ne o? Düşmüş melek mi? OHANESS! Ya da Vampir, ya da Kurt Adam, ya da Peri, ya da Mumya (!), ya da Hayalet…

Tabii World of Darkness oyun serisinin en önemli özelliği de yaratılan karakterlerin bir gruba bağlı olarak şekillendirebiliyor olmamızdı. Örneğin Werewolf: Apocalypse de Silver Fang kabilesinden bir Kurt Adam ile Shadow Lords kabilesinden olan arasındaki ciddi farklar olabiliyordu. Kaldı ki bu farklar her iki karakterin yetenek ve kabiliyetler istatistiklerinin tıpatıp aynı olduğunu düşünürsek bile farklı olabiliyordu.

Malkavian bir Vampirler Gangrel aynı mı? Tamam ikisi de vampir ama aynı VAMPİRLER mi? Asla!

Şimdi White Wolf ekibi Klan, Kabile, Grup, Tarikat gibi kavramları getirip bir de setting yani ortam olarak günümüzün dünyasını (coğrafyası, kültürleri, ülkeleri, şehirleri, teknolojiyi vs) oyunlarında işleyince D&D’ye olan ilgili azadı. Ben kendi adıma bu durumu kabul ediyorum çünkü ilk kez Vampire: Masquerade oyunu oynatılacak dendi, hemen bir Gangrel olmuştum aynı gün. Zaten Werewolf: Apocalypse’i görünce, dedim tamam bana en çok hitap eden oyunları buldum demiştim. Ne yalan söyleyeyim, öyleydi!

Bunu gören D&D ekibi Planescape üretim aşamasında Factions’ları oyunun mitolojisine ve mekaniğine eklediklerini düşünüyorum. Bu her ne kadar benim düşüncem olsa da, Multiverse’ü oluşturan Düzlemleri düşündüğümüzde felsefik akımların oluşturacağı gruplaşmanın, kutuplaşmanın en iyi olabileceği, doğup büyüyebileceği en uygun ortam, tabii ki de, kuşkusuz Sigil yani Kapılar Şehriydi (City of Doors).

Sigil: The Birdcage, The Cage, The City of Doors, The Center of the Multiverse

Planescape evrenini az çok bilenler ya da duymuş olanlar, “İyi de şehrin tek hakimi Lady of Pain değil mi?” diye sorabilir. Evet, Kafesin tek hakimi the Lady of Pain fakat yazımın başında belirttiğim gibi bir şehri şehir yapan tüm alt ve üst yapıların yönetiminde bu gruplar ve üyeleri yer almaktadır. Lady of Pain de bu şekilde şehrin bütünlüğünü sağlanmasına karşı çıkmamaktadır.

Our Lady of Pain!

İlk başlarda şehirde topluluklar kurulma aşamasında aralarında savaşıyor, çarpışıyorlardı. Lady of Pain bu durumu da şöyle çözmüştü: “Ya 15 adet grup olarak organize olursun, ya da hepinizi öldürürüm!”

Hal böyle olunca 15 değişik felsefe görüşüne sahip gruplar Sigil’in çeşitli yerlerinde kurulmuş oldu.

Ufak not: Grup liderlerine Factol denir…

ATHAR


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Defiers (karşı gelenler), The Lost (Kaybolmuşlar)

Evrensel görüşleri: Tanrıların hiçbir işe yaramadıklarını ve hatta ölümlüler üzerinde gerçek anlamda bir güce sahip olmadıkları yönündedir. Athar’lılara göre Tanrı ve Tanrıçalar ölümlülerden onları tapınmalarını istemeleri doğru bir şey değildir. Athar grubu Great Unknown yani Yüce Bilinmeyen bir gücün, varlığın olduğuna inanırlar. Tanrılar bile bu Yüce Bilinmeyenin altında ezilebilecek varlıklardır. Ne de olsa Tanrılar bile ölebiliyorsa demek ki onlar gerçek anlamda Tanrı değillerdir.

Sigil’deki Yeri: Athar grubu Sigil’deki Shattered Temple (Harabe Tapınak) grubun merkezidir ve şehrin Hive bölgesinde bulunmaktadır. Haraba Tapınak Lady of Pain’den önceki artık ölmüş olan Tanrı Aoskar’ın eski tapınağıdır.

Felsefik Akım: Grubu gerçek dünyanın Ateistleri, Deistleri ve Agnostikleri olarak düşünebiliriz.

BELIEVERS OF THE SOURCE

Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Godsmen (Tanrı Adamlar)

Evrensel görüşleri: Her hayatın birer test olduğunu ve testi geçen her canlının bir gün Tanrı mertebesine ulaşabileceğini inancı bulunmaktadır. Her canlının nasıl bir testte tabi olduğunu onlar bile tam olarak bilmemekle, ölüp dirilsen bile, öldüğün düzlemde dahi her anın testin bir parçası olduğuna inanırlar.

Sigil’deki Yeri: Lower Ward’da Great Foundry (Büyük Dökümhane) grubun merkezidir. Dökümhanenin seçilmiş olması Multiverse’ün sürekli yeni şeylerin yaratılması için çalıştığını ve şekil verdiğini sembolize ettiği içindir.

Felsefik Akım: Hinduizm ve Budizm ile paralel gibi gözükse de ulaşılması hedeflenen amaç Nirvana’dan çok Apotheosistir (Tanrılaştırma).

BLEAK CABAL

Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Bleakers (Kasvetliler), Madmen (Deliler)

Evrensel görüşleri: İnanç sistemlerinin hiçbir işe yaramadığını inanırlar. Evrenlerin fiziksel özellikleri vardır ama metafiziksel özellikleri yoktur inancına sahiptir grup. Bu yüzden, hayatın anlamı felsefe ile değil de benliğin içinden bulunabilir görüşü grubun ana görüşüdür.

Sigil’deki Yeri: Lower Ward’daki Gatehouse adındaki tımarhane grubun merkezidir.

Felsefik Akım: Varoluşçuluk ve nihilizmin etkileri görülmektedir.

DOOMGUARD

Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Sinkers (Batanlar)

Evrensel görüşleri: En kısa anlatımla Entropiye tapan bir gruptur. Evrensel görüşlerine göre, entropi olmadan ne dünyalar ne de evrenler varolabilir. Bu yüzden en iyisi yaratılabilmesi için eskinin yok edilmesi gerekmektedir.

Sigil’deki Yeri: Lower Ward’daki Armory (Cephanelik, Silah Fabrikası) grubun merkezini oluşturmaktadır.

Felsefik Akım: Entropiye tapan bir akım var mı dünyamızda? Varsa ben bilmiyorum! 🙂

Pentar, Doomguard Lideri (Factol)

DUSTMEN


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: The Dead (Ölüler)

Evrensel görüşleri: Herkesin, her canlının ve hatta her düzlemin çoktan öldüğüne inanır. Gerçek Ölüme (True Death) erişebilmek için her canlının istek ve arzularından arınması ve erişilmek istenen Gerçek Ölüm yani gerçek huzura ancak bu şekilde erişebileceklerine inanırlar. Her ne kadar Hiçliğe (Oblivion) ulaşmak gibi görünse de asıl hedef daha çok Nirvana’ya benzemektedir.

Sigil’deki Yeri: Hive Ward’daki Mortuary (Cenaze Evi) grubun merkezidir. Collectors (Toplayanlar) tarafından getirilen cesetler Gerçek Ölüme ulaşabilmeleri için Krematoryumda da yakılmaktadır. Grubun şehir için böyle bir görevi de mevcuttur.

Felsefik Akım: Akosmizm’in daha ölüm odaklı hali diyebiliriz. Ama bunun yanında Budizm ve Stoacılıkla da benzerlikleri bulunmaktadır.

FATED


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Heartless (Kalpsizler), Takers (Alıcılar)

Evrensel görüşleri: Doğada güçlü olan kazanır, güçlü güçsüzü döver ve elindeki alır. Grubun evrensel görüşü özetle ve çok net olarak budur. Eğer bir güç varsa ve sen bunu elde edebiliyorsan ancak yaşama hakkına sahipsindir. Eğer elde edemiyorsan yok olmaya veya ezilmeye mahkumsundur. Adamlara boşuna kalpsiz denmiyor…

Sigil’deki Yeri: Clerk’s Ward’daki Hall of Records (Kayıt Merkezi) grubun merkezidir. Fated grubu üyeleri şehrin vergi toplayacıları olarak görev yapmakta ve tüm kayıtlar, doğal olarak, burada tutulmaktadır.

Felsefik Akım: Max Stirner’in felsefeleri ile Sosyal Darwinizm felsefesinin birleşimidir.

Factol Duke Rowan Darkwood’un sözü: You lucky berks, I wish I could sit and listen to me all day!

Küçük bir not: The Faction War denen hadiseyi bu grup başlatmıştır!

FRATERNITY OF ORDER


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Guvners (Governers sözcüğünün biraz daha argo hali ve Valiler diye çevirebiliriz)

Evrensel görüşleri: Bilgi güçtür o halde bilgi kullanılarak kanunlar oluşturulmalı ve bu kanunlar doğrultusunda yaşam devam etmelidir; grubun net ve özet görüşü böyledir.

Sigil’deki Yeri: Market and Guildhall Wards’daki City Court (Adalet Sarayı) grubun merkezidir. Şehirde yargıçlar ve avukatlar olarak görev yapmaktadırlar. Kanun da kanun diye bağıran grubun avukat veya yargıç olmalarına şaşırmamak lazım tabii 🙂

Felsefik Akım: Antik Yunan Sofistleri diyebiliriz pekala

Factol Hashkar’ın sözü: Learn the laws and you rule the multiverse. That’s our goal.

Fraternity_of_Order_Hashkar

THE FREE LEAGUE


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Indeps (Özgürler)

Evrensel görüşleri: Tüm hirayşi dogmasını, bürokratikliği, düzeni ve diğer tüm grupları dışlayan bir gruptur. Sırf bu yüzden de kendilerini gerçek anlamda bir Faction olarak görmezler, görmek istemezler de.

Sigil’deki Yeri: Lower Ward’daki Great Baazar (Büyük Çarşı) grubun gayriresmi merkezidir.

Felsefik Akım: Kişinin kişisel özgürlüğün en yüce ve önemli varlığı olduğuna inanan grup Liberteryenizm akımına neredeyse birebir uymaktadır.

Factol’un sözü: Grubun bir Factol’u (Bir Grubun Ruhani Lideri) yoktur. Ama en çok kullanılan sözü: “I am an individual, Ben bir bireyim”dir.

THE HARMONIUM


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Hardheads (Kalın Kafalılar)

Evrensel görüşleri: Tüm evrenlerde barış ve huzurun sağlanabilmesi için uyulması gereken bir kurallar bütünlüğü vardır – o da bizimkidir. Grubu çok net özetleyen görüş bu şekildedir. Önümüze gelene bir tekme yoksa çürür gidersin anlayışı bulunmaktadır.

Sigil’deki Yeri: City Barracks (Şehir Kışlası) grubun merkezidir. Böylelikle grup şehirde polis kuvvetlerini oluşturmaktadır.

Felsefik Akım: Köktendincilik (fundamentalizm) ile Otoriteryenizm sıkı bir birlikteliğidir Harmonium.

THE MERCYKILLERS


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: The Red Death (Kırmızı Ölüm)

Evrensel görüşleri: Marvel Karakteri Punisher’ı bilir misiniz? Onun bir lafı vardır, tüm var olma sebebini açıklayan:

“If you are guilty, you are dead!” – Eğer suçluysan, sen ölüsün!

The MercyKillers grubu da aynen bu şekilde faaliyet göstermektedir. Grubun ismini açarsak şayet, grup merhametle (Mercy) öldürmeyi değil (Killers) merhameti öldürmekle ünlüdür. Merhamet göstermenin zayıflık olduğunu ve merhamet göstermenin evrenlerdeki gerçek suçluların adalet önünde kötüye kullanıldığına inanmaktadırlar.

Sigil’deki Yeri: Şehirdeki Prison (Hapishane) doğal olarak grubun merkezini teşkil etmektedir.

Felsefik Akım: PUNISH THE WICKED AND MERCIFUL! Dünyamızda böyle bir felsefik akım yok zaten. Varsa ben bilmiyorum…

REVOLUTIONARY LEAGUE


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Anarchists (Anarşistler)

Evrensel görüşleri: Anarşi! Daha da anlatmama gerek yok herhalde

Sigil’deki Yeri: Free League gibi bu grubun da kendilerine özel bir merkezleri bulunmamaktadır fakat gayri resmi bir merkezileri de yoktur. Ruhani bir liderleri olmadığı gibi sadece orada burada gizli saklı kalabildikleri, toplanabildikleri birkaç güvenli yerleri vardır.

Felsefik Akım: ANARŞİ!

Factol’un sözü: Ruhani Lider mi? Ruhani? LİDER???

THE SIGN OF ONE

Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Signers (İşaretçiler)

Evrensel görüşleri: Her bireyin kendi gerçekliliğin merkezi olduğuna inanır. Yani her birey kendi içinde kendi evrenin merkezidir. Böylelikle her evren kendi akıl ve hayal gücümüzle şekillenir.

Sigil’deki Yeri: Lady’s Ward’daki Hall of Speakers (Parlamento) grubun merkezidir. Parlamentoda da çalıştıklarına göre şehrin yasama ve yürütme fonksiyonlarını da grubun üstlendiğini kolaylıkla söyleyebiliriz.

Felsefik Akım: Çok da ekstrem olamamakla beraber gerçekteki Solipsizm akımına yakındır.

Factol Darius’un sözü: Where’s the center of the multiverse? Me. I’m the center of the multiverse!

SignOfOne

SOCIETY OF SENSATION


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Sensates (Duyulular)

Evrensel görüşleri: Aydınlanmaya ve bilgiye ancak tecrübelerimizle, fiziksel deneyimlerimizle ulaşabileceğimize inanmaktadırlar. Deneysellik grup için en kutsal şeydir.

Sigil’deki Yeri: Lady’s Ward’daki Civic Festhall (Festival Evi) grubun merkezidir. Burada birçok deneyimin saklandığı ve istenildiğinde de deneyimleyebileceğiniz büyülü bir “kütüphane” bulunmaktadır.

Felsefik Akım: Grup akım olarak, demin bahsettiğim gibi Deneycilik (Empirizm) akımını dibine kadar kullanmaktadır.

TRANSCENDENT ORDER


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Ciphers (Şifreciler, Parolacılar)

Evrensel görüşleri: Evrenlerin, düzlemlerin içimiz ve dışımızdaki uyumu ancak sezgilerimizle sağlayabileceğimize inanırlar. Böylelikle Yüksek Benliğe erişebileceğimizi düşünürler.

Sigil’deki Yeri: Lady’s Ward’daki Great Gymnasium (Büyük Jimnastik Salonu) grubun merkezidir. Burada grup üyeleri hem bedenlerini hem de zihinlerini geliştirmek için çalışırlar.

Felsefik Akım: Taoizm ve Zen Budizm grubun görüşlerini oluşturmaktadır.

 

THE XAOSITECTS


Diğer topluluklar arasında kullanılan adları: Chaosmen (Kaos Adamlar)

Evrensel görüşleri: Herşey KAOSTUR! Evrenler düzenli değildir, kaotiktir; düzenli olmayacaktır çünkü evrenlerin kendisi KAOTİKTİR! Kaos olmadan hiçbir şey, canlı ve cansız, ölümlü ve ölümsüz, olamaz, oluşamaz, yaratamaz, yaratılamaz! KAOS HERŞEYDİR! KAOS HER YERDEDİR!

Sigil’deki Yeri: Hive Ward’un kendisi grubun merkezidir. Şehrin en dağınık bölgesinin kaosun en iyi gözlemlediği yer olarak seçilmesi gayet normaldir.

Felsefik Akım: Accidentalism, Kinizm ve Discordianism akımlarının karman çorman halidir.

Tabii bu gruplar The Faction War’un sonucunda kimisi dağıldı, yok edildi veya yer değiştirdi. Yepyeni bir grup oluştu, eski bir grup ikiye bölündü, iki eski grup birleşti yeni bir grup kuruldu vs…

Sigil’de geçen oyunlarınızda parti elemanlarının mutlaka bir gruba bağlı olmasını isteyin. Öyle olduğu zaman grubun içindeki dinamik yapı oyununuza çok doğal bir şekilde yansıyacak ve çok zevkli oyunlar oynayabileceksiniz.

Planescape: Torment PC oyununda Nameless One (eğer oyuncu isterse) Believers of the Source, Dustmen, Free League, Harmonium, Society of Sensation veya Xaositects yani Kaos Adamların gruplarından birine katılabiliyor.

Tabii bu tamamen opsiyonel, oyunu bitirmek için illa bir gruba üye olmanız gerekmiyor.
🙂

- Yorumlar -