Adil kullanım kotası (AKK) hayatımıza girdiği ilk günden beri, en büyük özgürlük haklarımızdan biri olan İnternet’i ciddi bir şekilde kısıtlayıp, teknoloji ve bilim çağı dediğimiz bu zamanda bizlere resmen teknoloji alanında orta çağı yaşatıyordu. Çok uzun bir süredir, internet üzerinden örgütlenip oldukça ciddi kampanyalar yürüten bir çok web sitesi, sözlük, forum üyeleri bu kısıtlamanın kalkması için emek sarf etmiş ve çalışmıştı. Bu kadar çalışmanın ardından sonunda elle tutulur, somut bazı neticeler alındı artık.

İlk olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kendi resmi sitesi üzerinden adil kullanım kotası hakkında bir basın açıklaması metni yayınladı. Metin her ne kadar çok kesin kararlar belirtmese ve ucu açık söylemleri barındırsa da en azından bir çok merak edilen soruyu cevaplandırmış bulunuyor şimdilik. BTK’nın resmi sitesinden yayınladığı basın açıklaması metninde şu maddeler yer alıyor ;

akk

Maddeler bakıldığı zaman göze çarpan ilk madde gece 02:00 ve 08:00 arasında internet kullanımının adil kullanım kotasına dahil edilmeyeceğinin belirtildiği maddedir. Yani birkaç hafta içinde AKK’yi aştınız ve download hızınız iş görmeyecek seviye geldiyse, bu saatler arasında AKK’ye ve hız sınırına takılmadan istediğiniz gibi kullanım hakkına sahip olacağınız anlamına geliyor.

Mobil cihazlarda ise kota aşım sonrası düşürülen hız ise hala komik seviyelerde. 4.5G teknolojisine geçtiğimiz ve bir kaç sene sonra da büyük ihtimalle 5G teknolojisine geçeceğimizi düşünürsek 128 Kbps hız sınırı gerçekten iş görmeyecek bir seviye sayılmakta ve komik görünmektedir.

Her ne kadar çokta parlak düzenlemeler bulunmasa da bunun bir taslak olduğunu ve yine BTK’nın kendi sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptığını da belirtmekte fayda var ;  Taslak düzenlemeye yönelik görüşler http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusu/Adil-Kullanim-Noktasi bağlantısı üzerinden BTK’ya gönderilebilecek olup tüketiciler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işletmeciler ve sektördeki tüm paydaşların anılan taslak düzenlemeye katkı sunmaları, katılımcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Ayrıca en dikkat çekici ve olumsuz düşünmemize neden olan noktalardan biride ilişkin işletmeci görüşlerini içeren bir çalışmanın işbu Kurul Kararının 1 ila 5 inci maddeleri için belirtilen kamuoyu görüşü alma süresini müteakip en geç 2 ay içinde Kurumumuza sunulması şeklinde yer alan maddedir. Bu maddeye ve bahsi geçen maddelere bakılınca adamların 1.ve 5. maddeleri sadece görüşe açtıkları yani AKK hakkında olan 6. maddeyi görüşe açmadıklarını görürüz. Bu da demek oluyor ki BTK vatandaşın değil işletmecilerin isteklerini yerine getiriyor AKK konusunda. Zaten en büyük internet sağlayıcısı firmalarına baktığımız zaman da, AKK’nin kendilerine ciddi anlamda kar sağladığını ve buradan çok ciddi bir gelir elde ettiğini görüyoruz. Eğer düzenlemeler üzerinde bir değişiklik olmaz ve bahsi geçtiği gibi “BTK” vatandaşın değil de bu kurumların önerilerine göre hareket ederse yukarıda belirtilen maddeleri bile kısıtlayıp kendi lehlerine de döndürebilirler.

AKK kullanım tarihi resmi olarak 2018 Aralık ayı olarak görülse de diğer sınırlamaların olduğu düzenlemelerde anlaşma sağlandıktan sonraki 2 ay içerisinde firmaların yeni düzenlemeye geçmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık olarak Kasım-Aralık aylarına denk geliyor. Önümüz de uzun bir zaman var. Mutlaka bu zaman dilimi içerisinde AKK düzenlemelerinde olumlu-olumsuz bir çok değişmeler gerçekleştirilecektir. Bakalım Adil Kullanım Kotası’nın iyileştirilmesi ve yeni düzenlemeler nasıl olacak hep beraber bekleyip göreceğiz.

- Yorumlar -